Energie-Blog

André Jurres

In mijn gesprekken met collega's en beleidsmakers uit onze industrie deze week bleek de titel van onze recente studie blijkbaar in de smaak te vallen.  Zowel in Nederland als in België spreken mensen van de goede oude tijd waarin alle productie was ondergebracht in een productiebedrijf.  De energie werd zo verdeeld aan de verschillende nutsbedrijven en men streefde naar een optimaal productiepark.  Niet toevallig waren België en in mindere mate Nederland toen ook exportlanden en stonden ze dus sterk in hun onafhankelijkheid van derden(lees buitenland).
Nu maak ik hier geen pleidooi voor het terugkeren naar die tijd maar probeer ik deze toe te passen op de tijd van nu.  Zowel België als Nederland heeft en dreigt nog grotere tekorten te krijgen in elektriciteitsproductie. 
Een tweede bezorgdheid is de leeftijd van ons productiepark dat bij de oudste in Europa kan gerekend worden.  Een energiebedrijf stelde het zo dat ze graag een ruil zouden willen doen met bijvoorbeeld Belgische productie maar dat deze zo oud is dat dit bijna niet mogelijk is.
Deze twee factoren betekenen dat het de hoogste tijd word om nu eindelijk werk te maken van een energie masterplan en gelukkig zijn er tekenen dat dit ook gaat gebeuren.  Hoewel ik ook sommige politieke verantwoordelijken hoor zeggen dat een zogenaamde black out de zaken wel zou helpen bespoedigen.
Een probleem blijft de dominantie van Suez/GDF die ervoor zorgt dat er geen gebalanceerde marktwerking kan komen in de Benelux.  De oplossing of beter gezegd de oplossingen bestaan uit een veelvoud van maatregelen die in de eerste plaats nieuwe investeringen aanmoedigen voor nieuwe marktpartijen.  Tevens zou de nieuwe grootschalige productie het juiste regelgevende kader moeten krijgen zodat de capaciteit uit deze centrales gedeeld wordt tussen verschillende producenten.  Dit heeft trouwens als voordeel dat ook de risico's gedeeld worden.  De huidige (krediet)crisis zorgt er in ieder geval voor dat er meer nagedacht wordt wat de beste oplossingen zijn voor een goede maar verantwoorde marktwerking.